ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για την εκμίσθωση αναψυκτηρίου εντός του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στην οδό Π. Λεβαντή, στη Δημοτική Ενότητα Πανοράματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Ταχ. Διεύθυνση: Απ. Σαμανίδη 21
Τ.Κ. 552 36, Πανόραμα Θεσσαλονίκης

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Τηλ.: 2313 301058 & 2313 322017Το ΚΕ.Κ.Π.Α.Π. του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, ύστερα από την υπ’ αριθ. 42/2021 (ΑΔΑ:Ω8ΠΥΟΚΡΝ-ΦΑΔ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, θα προχωρήσει στην διενέργεια φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση αναψυκτηρίου εντός του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στην οδό Π. Λεβαντή , στη Δημοτική Ενότητα Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στις 31 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. έως 10.30 π.μ., στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, Απ. Σαμανίδη 21, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των επτακοσίων ευρώ (#700,00€) μηνιαίως.

Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού πεντακοσίων εξήντα ευρώ (#560,00€).

Αντίγραφα της διακήρυξης βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα Γραφεία του ΚΕ.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, στο Δημαρχείο, Απ. Σαμανίδη 21 (τηλ. 2313-301058 και 2313 301097) και θα διατίθενται μέχρι και την ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.pilea-hortiatis.gr

 

Η Προέδρος του Δ.Σ.

Αικατερίνη Λυρούδη

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο