ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – YΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ της EΡΓΑΣΙΑΣ

Mε σκοπό τη βελτίωση της διοικητικής και λειτουργικής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου μας, τη διασφάλιση της αξιοπιστίας, της εγκυρότητας, τη μεγιστοποίηση της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των δραστηριοτήτων μας και τη διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για το προσωπικό μας, ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία για τις κάτωθι υπηρεσίας:

 • Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου
 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Εσόδων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων
  • Τμήμα Προμηθειών
  • Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Αποθηκών
  • Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας
  • Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων ΔΕ Πυλαίας
  • Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων ΔΕ Χορτιάτη
 • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Μητρώων και Πρωτοκόλλου
  • Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
  • Τμήμα Κτιριακών και Υπαίθριων Χώρων
  • Τμήμα Οδοποιίας και Υδραυλικών Έργων
  • Τμήμα Συγκοινωνιών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
  • Τμήμα Κτηματολογίου και Δημοτικής Περιουσίας
 • Διεύθυνση Πληροφορικής, Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Ποιότητας
  • Τμήμα Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και Προγραμμάτων
  • Τμήμα Οργάνωσης και Ποιότητας
 • Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας
  • Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Εθελοντισμού

Η Διοίκηση του Δήμου δεσμεύεται για την πλήρη εναρμόνιση του με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις όπως αυτές αποτυπώνονται στους ισχύοντες εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους και κανονισμούς.

Κύριοι άξονες για την υλοποίηση του σκοπού μας είναι:

 • Ο καθορισμός Ποιοτικών, Περιβαλλοντικών στόχων & στόχων για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία, η συστηματική παρακολούθηση και ανασκόπησή τους
 • Η διάθεση των απαραίτητων πόρων
 • Η ενίσχυση της διαβούλευσης & συμμετοχής των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους
 • Η παροχή ασφαλών και υγειών συνθηκών εργασίας για την πρόληψη από εργατικούς τραυματισμούς και ασθένειες
 • Η προστασία του περιβάλλοντος, μέσω πρόληψης ρύπανσης, αποδοτικής χρήσης πόρων και εφαρμογής κατάλληλων περιβαλλοντικών προγραμμάτων
 • Η εξάλειψη κινδύνων και μείωση της διακινδύνευσης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
 • Η διαρκής προσπάθεια βελτίωσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζουμε, σε εναρμόνιση με τα πρότυπαISO 9001, ISO 14001, ISO

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την τακτική ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής και του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει.

 

Πανόραμα, 24.03.2022

Mayor of Pilea-Hortiatis

Ignatios Kaitezidis

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο