Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης) για το έτος 2013

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης) για το έτος 2013, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 361123(12687)/5-10-2012 απόφασης του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας  σχετικά με την παροχή εξουσιοδότησης για την διενέργεια καυσίμων και την ανάδειξη προμηθευτών καυσίμων (ΦΕΚ 2939/2-11-2012 τ.Β’).

Προϋπολογισμός του έργου:

Συνολικός: 1.129.509 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 13%)

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου αναλύεται σε:

  • Δαπάνη καυσίμων     :                  918.300,00 €
  • Φόρος Προστιθέμενης Αξίας:          211.209,00 €

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη δίδονται στο τηλέφωνο 2313301042,87 fax 2310332361, αρμόδιος υπάλληλος κος Παλάσκος Αντώνης, Τμήμα Προμηθειών, Αποστ. Σαμανίδη 21, ταχυδρομικός κώδικας 55236 Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Για να κατεβάσετε τα τεύχη της διακήρυξης πατήστε εδώ ώστε να συνδεθείτε στο “Εργαλείο Διακηρύξεων” . Το σύστημα θα ζητήσει τα στοιχεία σας προκειμένου οι υπηρεσίες να μπορούν να σας ειδοποιήσουν έγκαιρα για οτιδήποτε αφορά την διακήρυξη – προκήρυξη.
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content