ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ μειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου (κτιρίου) κατάλληλου για την κάλυψη αναγκών στέγασης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας

Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη προκηρύσσει μειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 169/2023 (ΑΔΑ: ΩΖΘΓΩ1Ο-7Ξ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και βάσει του π.δ. 270/1981, για τη μίσθωση ακινήτου (κτιρίου) κατάλληλου για τη κάλυψη αναγκών στέγασης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας.

Περιληπτικά, το προσφερόμενο ακίνητο, θα πρέπει:

  • Να βρίσκεται, εντός των ορίων της Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
  • Να περιλαμβάνει χώρους κατάλληλα διαρρυθμισμένους για αίθουσες διδασκαλίας, χώρους διοίκησης (γραφείο δασκάλων διευθυντή, γραμματείας, χώρο αναμονής, μικρά γραφεία, ιατρείο-αναρρωτήριο, γραφείο συλλόγου γονέων και μαθητικών κοινοτήτων), κοινωνικούς χώρους (Βιβλιοθήκη-αναγνωστήριο, πολλαπλών χρήσεων Σκηνή –παρασκήνια, αποθήκη, κυλικείο, χώρος φαγητού–κουζίνα-αποθήκη), βοηθητικούς χώρους (Αποθήκη σχολικών βιβλίων, γενικό αρχείο, γενική αποθήκη, Λεβητοστάσιο –αποθήκη καυσίμων, ανελκυστήρας, WC προσωπικού, WC ορόφου, WC ΑΜΕΑ, WC αγοριών-κοριτσιών, χώρος καθαρισμού, χώρος φύλακα, χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων), χώρους άθλησης (Γυμναστήριο, αποθήκη οργάνων γυμναστικής, υπόστεγο γυμναστικής, υπαίθρια γήπεδα), και χώρους εργαστηρίων (φυσικών επιστημών, αισθητικής αγωγής, πληροφορικής, ξένων γλωσσών).  Επίσης να διαθέτει αναγκαίο αύλειο χώρο  (για αυλισμό-συγκέντρωση μαθητών, ανάπαυση, χώρο παιχνιδιών, πρασίνου και εκδηλώσεων) αποκλειστικής χρήσης από το σχολείο, ομαλής κλίσης φυσικού ή διαμορφωμένου εδάφους ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης των παιδιών σε όλο τον αύλειο χώρο με ασφάλεια. To είδος και οι διαστάσεις των ανωτέρω χώρων πρέπει να συμφωνούν κατ’ ελάχιστο με το προτεινόμενο κτιριολογικό πρόγραμμα το οποίο συντάχθηκε με βάση την οργανική σύνθεση του σχολείου και μνημονεύεται στο με α.π.141419/Α2/15.11.2022 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγρ/μου & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Α΄ Μελετών, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  • Η συνολική μικτή επιφάνεια του κτίσματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 2.535 τετραγωνικών μέτρων.
  • Τα δομικά υλικά κατασκευής του να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία όπως π.χ. αμίαντο.
  • Προτιμητέα οικόπεδα:

– με κανονικό σχήμα, επίπεδα χωρίς έντονες κλίσεις και ελεύθερα κτισμάτων ή άλλων εγκαταστάσεων.

– με προσπέλαση – προσβασιμότητα.

– σε απόσταση από οχλούσες χρήσεις: σταθμοί κεραιών στην ξηρά – γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας – υποσταθμοί υψηλής τάσης και Κ.Υ.Τ., πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων, βιομηχανικές δραστηριότητες, αποθήκες επικίνδυνων εμπορευμάτων, καταστήματα όπως μπαρ – χώροι τυχερών παιγνίων – οίκοι ανοχής κ.λ.π., σωφρονιστικά ιδρύματα, νοσηλευτικά ιδρύματα, νεκροταφεία, πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες.

– να αποφεύγονται γενικά χώροι ή λειτουργίες, που αποτελούν εστίες ηχορύπανσης, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επικίνδυνης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, πυρκαγιάς, εκρήξεων και λοιπών μολύνσεων, ώστε να αποτρέπονται οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που απορρέουν από τη γειτνίαση. Επίσης να εξετάζεται η προηγούμενη χρήση του οικοπέδου και να τηρείται εύλογη απόσταση από εν δυνάμει επικίνδυνες κατασκευές, όπως καμινάδες κ.λ.π.

Οι προσφορές ενδιαφέροντος, συνοδευόμενες από αίτηση συμμετοχής, θα κατατίθενται από τους ενδιαφερομένους από 27-11- 2023 έως 19-12-2023 & ώρα 14:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, Δημαρχείο Πανοράματος (Απ. Σαμανίδη 21), υπόψη του Τμήματος Προμηθειών. Το Τμήμα Προμηθειών θα αποστείλει τις προσφορές στην αρμόδια Επιτροπή Καταλληλότητας, όπως αυτή ορίστηκε με την αρ. 432/Α.Π.10005/14-3-2023 (ΑΔΑ:9ΚΦΓΩ1Ο-Δ1Β) απόφαση του Δημάρχου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφο της διακήρυξης από τον δικτυακό τόπο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, στη διεύθυνση https://pilea-hortiatis.gr.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να δοθούν στους ενδιαφερομένους από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου (e-mail: [email protected] και [email protected],  τηλ. 2313301040, Παλάσκος Αντώνης) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content