Προμήθεια Φρέσκου λευκού γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  –   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την
Προμήθεια Φρέσκου λευκού γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 66.220,00 €
Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το τμήμα προμηθειών προτίθεται να προβεί μέσω διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) στην « Προμήθεια Φρέσκου λευκού γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 66.220,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%).
Κατόπιν τούτου καλεί εκ νέου τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και της μελέτης που επισυνάπτονται. Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στην αίθουσα Δ.Σ. στο Δημοτικό κατάστημα(Απ.Σαμανίδη 21-Πανόραμα) στις 9.5.2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30π.μ. έως 11:00π.μ.(λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής που ορίστηκε με την υπ’ αρ.24/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  Πυλαίας-Χορτιάτη.
Πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης των προσφορών και αντίγραφα της υπ’αρ.33/2012 μελέτης και της υπ’αρ.2/2013 διακήρυξης παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δήμου  καθώς και στο τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αρμόδια υπάλληλος:Δάλλα Αργυρώ,  τηλ:  2313-301087-40  fax: 2310-332361.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content