«Προμήθεια οχημάτων με στόχο την προώθηση “καθαρών” αστικών μεταφορών στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη» με κωδικό ΟΠΣ 5041744

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 199.830,00 €
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)
Η πράξη  «Προμήθεια οχημάτων με στόχο την προώθηση “καθαρών” αστικών μεταφορών στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη» προϋπολογισμού 199.830,00 ευρώ , χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση («Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»).
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΠΚΜ, µετά από θετική αξιολόγηση της πρότασης, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 2806/22-05-2019 απόφασή της, ενέταξε την πράξη «Προμήθεια οχημάτων με στόχο την προώθηση “καθαρών” αστικών μεταφορών στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη», προϋπολογισμού 199.830,00, στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία2014-2020.
Αντικείμενο της πράξης είναι η προμήθεια 3 οχημάτων με αντιρρυπαντική τεχνολογία με σκοπό την μείωση των ρύπων και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Συγκεκριμένα ένα επιβατικό όχημα με κινητήρα βενζίνης και δύο ανατρεπόμενα φορτηγά οχήματα με κινητήρα πετρελαίου νέας γενιάς αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 για την Δ.Ε. Πυλαίας:

1. Επιβατικό όχημα κυβισμού ≤  1400 cm 3
2. Ανατρεπόμενο φορτηγό αυτοκινήτου μεικτού φορτίου 7 τόνων
3. Ανατρεπόμενο φορτηγό αυτοκινήτου μεικτού φορτίου 10 τόνων

06.07.2021
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ολοκλήρωσε με επιτυχία την πράξη «Προμήθεια οχημάτων με στόχο την προώθηση “καθαρών” αστικών μεταφορών στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη» και παρέλαβε οριστικά τρία οχήματα:

  • Ένα επιβατικό όχημα FIAT TIPO SEDAN 1,4B/95HP STREET, Εuro6d
  • Ένα ανατρεπόμενο φορτηγό μεικτού φορτίου 10 τν – IVECO IG100, HI-eSCR
  • Ένα ανατρεπόμενο φορτηγό μεικτού φορτίου 7 τν – IVECO IS70CIE, Euro VI-D

Η Πράξη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content