ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Προσκαλεί

Όσες-ους υποψήφιες-ους ασκούμενες-ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής άσκησής τους διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, στη Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, να υποβάλλουν την αίτησή τους σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην πρόσκληση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) εντός δέκα ημερών, από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης της σχετικής πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του δήμου (www.pilea-hortiatis.gr), ήτοι από 11-04-2024 έως και 20-04-2024.

Δείτε στα ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ που ακολουθούν αναλυτικά την πρόσκληση.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο