Πρόθεση δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη τεχνικών μελετών για το έργο Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής Λατομείων Ασβεστοχωρίου», συνολικού προϋπολογισμού 473.994,11 Ευρώ

Έχοντας υπ’ όψιν τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει Ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη τεχνικών μελετών για το έργο Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής Λατομείων Ασβεστοχωρίου», προϋπολογισμού 473.994,11 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για μελέτες κατηγοριών 06 (Αρχιτεκτονικής), 07 (Ειδικής Αρχιτεκτονικής), 08 (Στατικής), 09 (Ηλεκτρομηχανολογικής), 13 (Υδραυλικής), 16 (Τοπογραφικής), 20 (Γεωλογικής), 21 (Γεωτεχνικής), 25 (Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης) και 27 (Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 14, αποτελεί το Υποέργο 3 της Πράξης με τίτλο «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής Λατομείων Ασβεστοχωρίου» (με κωδικό ΟΠΣ 5002108) και αφορά στην αποκατάσταση, ανάπλαση και αναβάθμιση χώρου του πρώην λατομείου της Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου, ο οποίος εντάσσεται σε ευρύτερη περιοχή καθετοποιημένης παραγωγής ασβέστου.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο