Συμμετέχουμε στον σχεδιασμό του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη

Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).

Ως «Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης Ηλεκτρικών Οχημάτων, που εκπονείται από τους δήμους εντός των διοικητικών τους ορίων.

Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη με την υπ. Αρίθμ. Πρωτ. 37468 / 18-10-2021 σύμβαση παροχής υπηρεσιών, ξεκίνησε τις διαδικασίες εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων στην περιοχή αρμοδιότητάς του. Μέσω του συγκεκριμένου σχεδίου επιχειρείται η ορθολογική τοποθέτηση υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, η οποία θα:

  • ανταποκρίνεται στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων,
  • λαμβάνει υπόψη τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του συστήματος μεταφορών της πόλης, την χωροταξική του οργάνωση, τους περιορισμούς του δικτύου, όπως επίσης και τη μελλοντική της εξέλιξη.

Ο Δήμος μας, επιχειρώντας να εφαρμόσει πρακτικές συμμετοχικού σχεδιασμού στην εκπόνηση του εν λόγω σχεδίου, ανέπτυξε μια φόρμα διαδικτυακής αξιολόγησης προκειμένου να λάβει υπόψη τις απόψεις, των φορέων, των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών της περιοχής μας.

Οι απόψεις, οι προτιμήσεις, οι ιδέες και οι παρατηρήσεις σας αποτελούν σημαντικά στοιχεία που θα αξιοποιήσει ο Δήμος για έναν ορθολογικό σχεδιασμό στα παρακάτω πεδία:

  • καλύτερη χωροθέτηση των σταθμών στην περιοχή του Δήμου
  • διασφάλιση της βιωσιμότητας των προτεινόμενων λύσεων
  • διαμόρφωση κινήτρων προώθησης των ηλεκτρικών οχημάτων

 

Για το σκοπό αυτό, απευθυνόμαστε στους φορείς, στους κατοίκους, στους εργαζόμενους και στους επισκέπτες του Δήμου μας και βασιζόμαστε στην ενεργή συμμετοχή τους με την συμπλήρωση της συγκεκριμένης φόρμας.

Μπορείτε να βρείτε το ερωτηματολόγιο στον σύνδεσμο:

https://forms.office.com/r/4hM68fbvHg

Το στάδιο αυτό της δημόσιας διαβούλευσης θα διαρκέσει 15 μέρες.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content