Συμμετοχή μικροπωλητών στο πανηγύρι του Προφήτη Ηλία που θα διεξαχθεί στις 18, 19 & 20 Ιουλίου 2023 στην Δημοτική Κοινότητα Πυλαίας

Ενόψει της λειτουργίας εμποροπανήγυρης, επ΄ ευκαιρία της θρησκευτικής εορτής του Προφήτη Ηλία, που θα λάβει χώρα στη Δημοτική Ενότητα Πυλαίας στις 18, 19 & 20 Ιουλίου 2023

Δικαιούχοι είναι πωλητές φυσικά και νομικά πρόσωπα κάτοχοι:

α) βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,

β) άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές,

γ) άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο

δ) άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη

ε) Σε λοιπούς εμπόρους, υπό τη προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα νόμιμα παραστατικά και πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

Για την απόδοση θέσεων πωλητών σε βραχυχρόνια αγορά του άρθρου 37 του Ν. 4849/2021 εκδίδεται από τον οικείο φορέα λειτουργίας προκήρυξη εκτός από την περίπτωση ρακοσυλλεκτών. Οι θέσεις αποδίδονται στις κατηγορίες των πωλητών με την ακόλουθη ποσόστωση:

α) το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) στους κατόχους βεβαίωσης δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές,

β) το δέκα τοις εκατό (10%) στους κατόχους άδειας παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές έως και τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα,

γ) το δέκα τοις εκατό (10%) στους κατόχους άδειας δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή στο πλανόδιο εμπόριο,

δ) το πέντε τοις εκατό (5%) στους κατόχους άδειας χειροτέχνη-καλλιτέχνη.

Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.

καλούνται

Να υποβάλλουν στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, την σχετική αίτηση προκειμένου να μπουν στη διαδικασία επιλογής για τη συμμετοχή τους στο πανηγύρι του Προφήτη Ηλία.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται στη Δημοτική Ενότητα Πυλαίας – Κ. Παλαιολόγου 1 – Κτίριο  Δημαρχείου Πυλαίας – Γραφείο  Πρωτοκόλλου, Τηλ. 2313-302600.

Η ημερομηνία υποβολής των ορίζεται η 06/06/2023 με λήξη την 16/06/2023.

Πρόσθετες πληροφορίες θα δίνονται  στα τηλέφωνα:

Τηλ.   2313-301080,   2313-301071,  2313-301082

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο