«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ»

Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι ο Δήμος  προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας « Συντήρηση αντλιών θερμότητας πρώην Δημαρχείου Πυλαίας », προϋπολογισμού 5.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%).
Κατόπιν τούτου,  καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών-Αποθήκης του Δήμου (Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα ΤΚ 55236), μέχρι την   23  Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 15:00 π.μ. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο Τμήμα  Προμηθειών πρωτοκολλημένες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναγράφουν στην προσφορά τους ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της 21/2013 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και ανακύκλωσης, τμήμα Ηλεκτροφωτισμού και ότι η προσφορά τους είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Λοιπές πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης των προσφορών και αντίγραφα της από 21/2013 μελέτης (τεχνική περιγραφή-τεχνικές προδιαγραφές) παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δήμου www.pilea-hortiatis.gr,  καθώς και από το Τμήμα Προμηθειών-Αποθήκης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αρμόδιος  υπάλληλος: Αντώνης Παλάσκος Αντώνης  τηλ.: 2313301042, fax: 2310-332361.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο