Παιδικός Σταθμός

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ.

 
Ο Π.Σ. είναι  χώρος αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας που σκοπό έχουν:

 • Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
 • Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά και κοινωνικά.
 • Να εξαλείφουν κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτισμικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.
 • Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε  θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
 • Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 
 • Οι υπηρεσίες μας παρέχονται σε παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στο Νηπιαγωγείο.

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

 

ΠΑΙΔΙΚΟΣ  ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΠΥΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ & ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 2310300575

                                                                                   

ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕ.Κ.Π.Α.Π. Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την 37/2017 απόφαση του Δ.Σ του ΚΕΚΠΑΠ που ελήφθη μετά τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, που εκφράσθηκε με την με αριθ. 304/2017 απόφασή του, η μηνιαία οικονομική εισφορά των οικογενειών των φιλοξενουμένων παιδιών στον Δημοτικό Παιδικούς Σταθμό του ΚΕΚΠΑΠ Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, από την περίοδο 9/2017-7/2018 και μετά, διαμορφώνεται ως εξής:

 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, οικογένειες με έως δύο ανήλικα παιδιά
Ετήσιο εισόδημα Μηνιαίως σε ευρώ
0 – 3.000 40
3.001 – 20.000 80
20.001 – 30.000 100
30.001 – 40.000 120
40.001 και άνω 150
* Για κάθε επιπλέον παιδί πέραν των δύο, αύξηση 2.000 ευρώ στα όρια ανά παιδί
ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, με έως δύο ανήλικα παιδιά
Ετήσιο εισόδημα Μηνιαίως σε ευρώ
0 – 5.000 0
5.001 – 15.000 40
15.001 –20.000 80
20.001 – 30.000 100
30.001 – 45.000 120
45.001 και άνω 150
* Για κάθε επιπλέον παιδί πέραν των δύο, αύξηση 4.000 ευρώ στα όρια ανά παιδί
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΜΕΛΟΣ ΑΜΕΑ (>67%), με έως δύο ανήλικα παιδιά
Ετήσιο εισόδημα Μηνιαίως σε ευρώ
0 – 10.001 0
10.001 – 20.000 40
20.001 – 35.000 80
35.001 – 45.000 100
45.001 – 50.000 120
50.001 και άνω 150
* Για κάθε επιπλέον παιδί πέραν των δύο, αύξηση 7.000 ευρώ στα όρια ανά παιδί
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ
Εάν στον Παιδικό Σταθμό του ΚΕΚΠΑΠ φοιτούν την ίδια περίοδο δύο ή περισσότερα παιδιά, τότε τα ισχύοντα τροφεία των παιδιών πέραν του πρώτου, θα είναι μειωμένα κατά 50%
ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 (πχ Παιδικό Χωριό SOS Φιλύρου)
Απαλλαγή από τροφεία για περιορισμένο αριθμό παιδιών, μετά από απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕΚΠΑΠ
Κάθε άλλη έκπτωση ή κατηγορία καταργείται

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έναρξης εγγραφών νηπίων
στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό
του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
για την περίοδο Σεπτέμβριος 2021 – Ιούλιος 2022
 
Σύμφωνα με την 13/2021 απόφαση του Δ.Σ. του ΚΕΚΠΑΠ,
οι εγγραφές νηπίων για την περίοδο Σεπτέμβριος 2021 – Ιούλιος 2022,
θα διαρκέσουν από τις 10/5/2021 έως και τις 31/5/2021.
 

 
Οι αιτήσεις εγγραφών θα συνοδεύονται από τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα φαίνεται η ημερομηνία γέννησης του παιδιού.
 2. Βεβαίωση ιατρική, για την καλή σωματική και πνευματική υγεία  του νηπίου και την κάλυψή του με όλους τους απαιτούμενους για την ηλικία του εμβολιασμούς συνοδευόμενη από φωτοτυπία εμβολίων.
 3. Βεβαίωση εργασίας των δύο γονέων από το φορέα τους (Δημόσιο η Ιδιωτικό), με την τελευταία μηνιαία κατάσταση μισθοδοσίας αυτών.
 4. Για εργαζόμενους σε ιδιωτικό φορέα ή αυτοαπασχολούμενους (ΙΚΑ-ΤΕΒΕ) αντίστοιχο αποδεικτικό ασφαλιστικού φορέα του τελευταίου μήνα.
 5. Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του 2020.
 6. Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει την κατοικία στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων και πληροφοριακά στοιχεία για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση, από το γραφείο του Παιδικού Σταθμού ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
Οι αιτήσεις εγγραφών θα παραλαμβάνονται από την υπεύθυνη του Παιδικού Σταθμού.

Η κατάθεση των αιτήσεων δύναται να πραγματοποιείται με την παρουσία των ενδιαφερόμενων στον Παιδικό σταθμό ως εξής:

Α) Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας για την ακριβή ώρα προσέλευσης (ραντεβού λόγω αποφυγής συνωστισμού)

 • ΠΥΛΑΙΑΣ,    2310/300.575

Β) Με ταχυδρομική αποστολή όλων των εγγράφων-δικαιολογητικών στις παρακάτω διευθύνσεις:

 • ΠΥΛΑΙΑΣ, Κύπρου & Βουλγαροκτόνου, Πυλαία, ΤΚ 55535

Γ) Με ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) όλων των εγγράφων-δικαιολογητικών που απαιτούνται στην παρακάτω διευθύνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με την αναγραφόμενη πρώτη, σε σειρά προτίμηση, στην αίτηση:

Παρακαλούμε όλους τους προσερχόμενους στον Παιδικό Σταθμό, να τηρούν όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας (μάσκες κλπ.).

Ώρες λειτουργίας και υποδοχής 07:00-13:00.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα:
2310.300575 – Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Πυλαίας
 

H Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
Παρασκευή (Βίβιαν) Λιόλιου

         ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών αξιολογούνται και μοριοδοτούνται από την Επιτροπή Επιλογής ( Αξιολόγησης-Μοριοδότησης) Φιλοξενούμενων Νηπίων σχολικού έτους 2020-2021 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα κριτηρίων επιλογής μοριοδότησης (Απόφαση 337/25.4.2018 του Δ.Σ.).
 

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ
1 ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 0 -20.000 E 25
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 20.000-30.000 E 22
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 30.000-40.000 E 20
ΕΙΣΟΔΗΜΑ 40.000 E – άνω 18
2 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ 40
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ 40
ΑΝΕΡΓΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 10
ΑΝΕΡΓΟΣ  ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 10
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ 0
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΜΗΤΕΡΑ 0
3  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Από 2 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 10 ΑΝΑ ΠΑΙΔΙ
ΜΕΧΡΙ 2 ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 5 ΑΝΑ ΠΑΙΔΙ
 4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΓΑΜΟΙ-ΧΗΡΕΙΑ-ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ 30
Α.Μ.Ε.Α ΜΗΤΕΡΑ >67% ΑΝΑΠΗΡΙΑ 30
Α.Μ.Ε.Α ΠΑΤΕΡΑΣ >67% ΑΝΑΠΗΡΙΑ 30
Α.Μ.Ε.Α ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ >67% ΑΝΑΠΗΡΙΑ 30
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ ΤΕΚΝΟ Α.Μ.Ε.Α > 35% ΑΝΑΠΗΡΙΑ 20
5  ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΔΗΜΟΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ 30
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΟΜΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ 10

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΣΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΘΑ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ Η ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ.

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο