ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. 15 ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ» 572.342.13€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ–ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Ταχ. διεύθυνση: Κ. Παλαιολόγου 1 (Διεύθυνση Δόμησης & Π.Ε. Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη)
Ταχ. κωδικός: 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2313 302641
Αρμόδιος για πληροφορίες: Δήμητρα Καραθάνου
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]
Τμήμα II: Αντικείμενο Σύμβασης
II.1) Περιγραφή: Ο τίτλος της μελέτης είναι : “ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.15 ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ”CPV: 7141000-5 (Υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού)
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: ΔΕ ΠΥΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ.
II.1.1. Σύντομη περιγραφή:
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ- ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. 15 ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Πιο συγκεκριμένα αντικείμενο αυτής της μελέτης είναι:
1. η Τοπογραφική μελέτη (Σύνταξη κτηματογραφικών διαγραμμάτων και κτηματολογικών πινάκων),
2. η Πολεοδομική μελέτη και
3. η Πράξη Εφαρμογής
στην επέκταση της Πολεοδομικής Ενότητας (Π.Ε.) 15 της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, όπως αυτή προσδιορίστηκε στην αναθεώρηση του Γ.Π.Σ. (ΥΑ 19663/2017, (ΦΕΚ 123 ΑΑΠ/9-6-2017).
Το σύνολο της περιοχής που θα ενταχθεί στο σχέδιο πόλης είναι 650 στρέμματα.
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο