Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση της Προμήθειας «Επισκευή δύο βενζινοκίνητων κρουστικών μηχανημάτων»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την εκτέλεση της Προμήθειας «Επισκευή δύο βενζινοκίνητων κρουστικών μηχανημάτων» Προϋπολογισμού 2.100,00 €  (συμπεριλαμβανομένου 23%ΦΠΑ)

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και προκειμένου ο Δήμος μας να προβεί στην απευθείας ανάθεση της «Επισκευής δύο βενζινοκίνητων κρουστικών μηχανημάτων», προϋπολογισμού 2.100,00 €, καλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες επισκευής βενζινοκίνητων δομικών μηχανημάτων  να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως την Τετάρτη 20-11-2013 και ώρα 14:00 στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Φιλίππου 52 Πυλαία, τηλ. 2313302708-709).
Η Προμήθεια αφορά την επισκευή, μετά των ανταλλακτικών τους, δύο βενζινοκίνητων κρουστικών μηχανημάτων (κομπρεσέρ) Atlas Copco, ιδιοκτησίας του Δήμου μας.ς.
Δεκτές για υποβολή οικονομικών προσφορών, θα είναι οι εταιρίες που ασκούν την ζητούμενη επαγγελματική δραστηριότητα και απαιτούνται:
1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση εγγραφής για το συγκεκριμένο επάγγελμα.
2. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
3. Την απαιτούμενη πιστοποίηση της κατασκευάστριας εταιρείας, ότι έχουν την απαραίτητη γνώση επισκευής των συγκεκριμένων μηχανημάτων
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών στα τηλέφωνα 2313302700, 2313302745, και 2313302703 Σ.Κοντούλη και Β.Κιουρτζόγλου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο