ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
 
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ–ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Ταχ. διεύθυνση: Φιλίππου 52 & Θερμοπυλών (Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη)
Ταχ. κωδικός: 55535, Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 2313 302729 -723
Telefax: +30 2310334191
Αρμόδιος για πληροφορίες: Σοφία Πολυβάκα
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]
Τμήμα II: Αντικείμενο Σύμβασης
II.1) Περιγραφή: Ο τίτλος της μελέτης είναι: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ» (CPV: 71320000-7 – Υπηρεσίες εκπόνησης Τεχνικών Μελετών)
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης: Δ.Κ. ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ.
II.1.1. Σύντομη περιγραφή:
Μελέτη αποκατάστασης, ανάπλασης και αναβάθμισης χώρου πρώην λατομείου της Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου, ο οποίος εντάσσεται σε ευρύτερη περιοχή καθετοποιημένης παραγωγής ασβέστου. Ειδικότερα, πρόκειται για μελέτη αποκατάστασης υφιστάμενου διαμορφωμένου εδάφους και στερέωσης δημιουργηθέντων από την εξόρυξη πρανών, ανάδειξης τυχόν υπολειμμάτων λατομικής δραστηριότητας, διευθέτησης υδάτων, κατασκευής οδών ήπιας κυκλοφορίας, κατασκευής χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων αναψυχής και χώρου περιπάτου, φωτισμού και λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τη λειτουργία του συνολικού χώρου παρέμβασης. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο σχεδιασμού για την αειφόρο διαχείριση των διαθέσιμων φυσικών πόρων και του ιστορικού κεφαλαίου της περιοχής και θα συνδυαστούν με την εγκατάσταση νέων συμβατών χρήσεων πολιτιστικού και εκπαιδευτικού-επιμορφωτικού χαρακτήρα για την ανάδειξη του τόπου ως τόπου ιστορικής μνήμης βιομηχανικής κληρονομιάς.
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο