Τροποποίηση ρυμοτομίας στο Ο.Τ. 5 του Ν.751 στη Δ.Ε. Πανοράματος

Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη έχοντας υπόψη:

  1. την αριθμ. 03/20.01.2023 (ΑΔΑ ΨΛΔΦΩ1Ο-7ΞΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη περί της πρότασης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 5 σε τμήμα της περιοχής του Ν. 751 του οικισμού Πανοράματος του από 26-7-1959 Β.Δ/τος (ΦΕΚ 154Α/6-8-1959).
  2. το άρθρο 154 του Π.Δ. 14/27-7-99 (ΦΕΚ 580 Δ): «Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας» Κ.Β.Π.Ν.
  3. η αριθμ. ΑΣ 2081/2022 Απόφαση του Συμβουλίου Συμμόρφωσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης με την οποία καλείται το Ελληνικό Δημόσιο και ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη να συμμορφωθούν προς την 595/2010 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Ανακοινώνει ότι:

από Παρασκευή 27/01/2023 έως και Παρασκευή 10/02/2023 η πρόταση θα βρίσκεται αναρτημένη στην είσοδο του κτιρίου της Διεύθυνσης Δόμησης & Πολ/κού Σχ/σμού, Κ. Παλαιολόγου 1 55535, Πυλαία.
Επίσης, με σχετική ανακοίνωση, η πρόταση θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη:
https://pilea-hortiatis.gr/o-dimos/poiotita-zois/techniki-ypiresia-kai-poleodomia/poleodomia.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τις τυχόν ενστάσεις τους στη Διεύθυνση Δόμησης & Πολ/κού Σχ/σμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, (Κ. Παλαιολόγου 1 55535 Πυλαία), εντός της παραπάνω προθεσμίας, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Οι τυχόν ενστάσεις μπορούν να σταλούν και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] και πρέπει να συνοδεύονται από την υπογεγραμμένη δήλωση του ενιστάμενου περί της επεξεργασίας των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ κατά το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού 679/2016 ΕΕ (που συνοδεύει τα Έντυπα όλων των Αιτήσεων της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη – Σχετική η ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη: https://mycityservices.pilea-hortiatis.gr/).

Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Δόμησης & Βιώσιμης Οικιστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη

Αστέριος Κισκίνης

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο