«Διευθέτηση ρέματος Σταγειρίτη από το σημείο κατάντη της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι την Περιφερειακή Τάφρο»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.018.175,13 €
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ05 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Η Πράξη «Διευθέτηση ρέματος Σταγειρίτη από το σημείο κατάντη της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι την Περιφερειακή Τάφρο» προϋπολογισμού 2.018.175,13€, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ05 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)».

Η Πράξη έχει ενταχθεί στο παραπάνω Πρόγραμμα με την υπ΄ αριθμ. 4854/02-10-2017 Απόφαση Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Πράξη αφορά στην αντιπλημμυρική προστασία του ρέματος Σταγειρίτη ή Μαλακοπής του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη της ΔΕ Πυλαίας. Η αρχή των προτεινόμενων έργων χωροθετείται πλησίον της οδού 17 Νοέμβρη και κατάντη του εγκάρσιου τεχνικού διάβασης της οδού. Το πέρας των έργων χωροθετείται πριν την συμβολή των ρεμάτων Σταγειρίτη και Ελαιορέματος. Το συνολικό μήκος της διευθετούμενης κοίτης ανέρχεται περί τα 748m. Τα έργα που περιλαμβάνονται στην πρόταση εκτελούνται εντός των καθορισμένων οριογραμμών του ρέματος και είναι:

  • Διαμόρφωση του ρέματος με την κατασκευή ανοικτής ορθογωνικής τάφρου επενδεδυμένη με συρματοκιβώτια όπου περιλαμβάνονται έργα καταστροφής ενέργειας με τη μορφή καταβαθμών και λεκανών ηρεμίας, και κιγκλιδώματα προστασίας
  • Έργα αντιστήριξης των πρανών της κοίτης του ρέματος στη θέση του Ι. Ν. Αγ. Χριστοφόρου με τα απαραίτητα έργα διαμόρφωσης,
  • Τεχνικό διάβασης της οδού Τσάμη
  • Καθαρισμός της κοίτης και των πρανών στη συμβολή των ρεμάτων Σταγειρίτη, Ελαιορέματος και της Περιφερειακής Τάφρου από τη παραρεμάτια βλάστηση, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη απορροή των υδάτων.

Με την διευθέτηση του ρέματος Σταγειρίτη επιτυγχάνεται ένας από τους σημαντικότερους στόχους για την αντιπλημμυρική προστασία της αστικής περιοχής της Δ.Ε. Πυλαίας, σχετικά με την διαμόρφωση των ανοιχτών ρεμάτων που τη διαρρέουν, και καταλήγουν στην περιφερειακή τάφρο και αντιμετωπίζεται οριστικά το σημαντικό πρόβλημα των κατολισθήσεων του πρανούς του ρέματος στην περιοχή του Ι.Ν. Αγ. Χριστοφόρου και της ευστάθειας της ομώνυμης οδού.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο