Διαγωνισμοί Έργων

  • No categories
Ανάπλαση και αξιοποίηση του διαπολιτισμικού σχολείου Πυλαίας για τη στέγαση χώρων έκθεσης και διδασκαλίας του κέντρου εκπαίδευσης παιδιού και παιχνιδιού

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1.             Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),...

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2020-2021

Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη 1. διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων...

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2020-2021

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ   Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων...

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου “Διαγραμμίσεις οδών 2020-21” προϋπολογισμού 80.653,30€ ΧΩΡΊΣ ΦΠΑ

Ο Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του...

Πρόθεση Δημοπράτησης έργου “Ασφαλτοστρώσεις οδών 2020-21”

Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει ανοιχτό  διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου με τίτλο...

Πρόθεση δημοπράτησης μελέτης “ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ”

Ο Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την σύνταξη μελέτης...

Διακήρυξη έργου “Συντηρήσεις οδών Δ.Ε Χορτιάτη 2020”

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ   1.    Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών...

Διακήρυξη έργου “Συντηρήσεις οδών Δ.Ε Πυλαίας 2020”

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ   1.    Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών...

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο