«Προμήθεια ενός εκσκαφέα για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη», με κωδικό ΟΠΣ 5029435

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 99.999,80 €
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΑΞ05 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Η Πράξη «Προμήθεια ενός εκσκαφέα για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη» προϋπολογισμού 99.999,80 , χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ05 «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης κινδύνων», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)».

Η Πράξη έχει ενταχθεί στο παραπάνω Πρόγραμμα με την υπ΄ αριθμ. 5623/15-10-2018 Απόφαση Ένταξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Αντικείμενο της πράξης είναι η προμήθεια ενός (1) καινούργιου εκσκαφέα φορτωτή, ο οποίος θα έχει μόνιμα τοποθετημένο μηχανισμό φορτώσεως (φορτωτή) στο εμπρόσθιο μέρος και μηχανισμό εκσκαφής (εκσκαφέα) στο οπίσθιο μέρος, με κάδο εκσκαφής, λεπίδα εκχιονισμού και ταχυσύνδεσμο.

Ο φορτωτής-εκσκαφέας θα είναι πετρελαιοκίνητος, ελαστικοφόρος με διπλό διαφορικό 4×4 και τετραδιεύθυνση, ισχύος τουλάχιστον 109 HP, ροπής τουλάχιστον 400Nm. Θα φέρει σπαστό κάδο φόρτωσης στο εμπρόσθιο μέρος, κάδο εκσκαφής στο οπίσθιο μέρος, λεπίδα εκχιονισμού, καθώς και ταχυσύνδεσμο εξαρτήσεων φορτωτή και σύστημα ομαλής πορείας. Ο κινητήρας θα είναι νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, σύμφωνα με τις οδηγίες της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας κατά την ημερομηνία παράδοσης. Με επεξεργασία καυσαερίων, τεχνολογία επιλεκτικής κατάλυσης SCR, με πρόσθετο DEF/AdBlue.

Η προμήθεια του εκσκαφέα θα συμβάλει στην αποτελεσματική διαχείριση καταστροφών που προκαλούνται από την εκδήλωση φυσικών φαινομένων (σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες κλπ), με στόχο την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών. Ο δήμος θα μπορεί να ανταπεξέρχεται επαρκώς στην συνεργασία του με τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς της Πολιτικής Προστασίας και θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης καθώς θα ανανεωθεί ο στόλος των οχημάτων του με νέo αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

24.1.2020
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ολοκλήρωσε με επιτυχία την πράξη « Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη» και παρέλαβε οριστικά έναν ελαστικοφόρο εκσκαφέα φορτωτή (JCB).
Η Πράξη υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο