Προμήθεια Εντύπων Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη

Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το γραφείο Προμηθειών του Δήμου
προτίθεται να προβεί μέσω διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) στην « προμήθεια
  εντύπων υπηρεσιών
», συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης  12.000,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Κατόπιν τούτου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους
στο Γραφείο Προμηθειών του Δημοτικού Καταστήματος (Ταχ.Δ/νση Απ.Σαμανίδη 21
–Πανόραμα  ,Τ.Κ. 552 36), μέχρι την  1η Απριλίου  2013, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 13.00.
Πληροφορίες για τον τρόπο σύνταξης των προσφορών,  αντίγραφα των τεχνικών προδιαγραφών
και υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς, παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δήμου www.pilea-
hortiatis.gr
. καθώς και από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 

Αρμόδια υπάλληλος:Δάλλα Αργυρώ,  τηλ:  2313-301087-40  fax: 2310-332361.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο