ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ή ΝΟΜΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕ15, ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ

Έχοντας υπόψη:
το άρθρο 154 του Π.Δ. 14/27-7-99 (ΦΕΚ 580 Δ): «Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας» Κ.Β.Π.Ν.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους φερόμενους κυρίους ή νομείς των ακινήτων, που βρίσκονται στην περιοχή της πολεοδομικής ενότητας ΠΕ15, της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, (περιοχή μεταξύ της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής και Παραλίας, από το ύψος της Περιφερειακής Τάφρου στα όρια με το Δήμο Καλαμαριάς, έως τον κόμβο «ΙΚΕΑ»), να προσέλθουν, στο πρώην δημοτικό κατάστημα του πρώην Δήμου Πυλαίας, (Κ. Παλαιολόγου 1, 55535, Πυλαία), προκειμένου να λάβουν γνώση της πρότασης ρυμοτομίας, στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη μελέτης πολεοδόμησης στην ΠΕ15, της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη» και να υποβάλουν τυχόν ένστασή τους, μέσα στην αποκλειστική προθεσμία της Ανάρτησης, ήτοι από Δευτέρα 04-09-2023 έως και την Δευτέρα 18-09-2023, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πλήρως τεκμηριωμένη, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους ενίστανται και συνοδευόμενη με αποδεικτικά στοιχεία που να στοιχειοθετούν τις αντιρρήσεις τους.

Ενημέρωση θα γίνεται με φυσική παρουσία από 10.00 π.μ.-13.00 μ.μ. στον χώρο της ανάρτησης.

Για την είσοδο του κοινού στο κτίριο θα τηρούνται κάθε φορά τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Οι τυχόν ενστάσεις, δύναται να κατατεθούν, είτε αυτοπροσώπως από τον ιδιοκτήτη, είτε δια επισήμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν ατόμου, φέρουσας την υπογραφή του ιδιοκτήτη και την θεώρηση του γνησίου αυτής, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να συνοδεύονται από την υπογεγραμμένη δήλωση του ενιστάμενου περί της επεξεργασίας των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ κατά το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού 679/2016 ΕΕ (που συνοδεύει τα Έντυπα όλων των Αιτήσεων της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Η αποστολή των παραπάνω σε ψηφιακή μορφή (σαρωμένα αρχεία εύλογου μεγέθους σε μορφότυπο pdf) θα πρέπει να φέρει ψηφιακή βεβαίωση μέσω της υπηρεσίας: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou

Τα σχέδια της πρότασης καθώς και υπόδειγμα ένστασης θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα της Ανάρτησης, ήτοι από Δευτέρα 04-09-2023 έως και την Δευτέρα 18-09-2023.

Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Βιώσιμης Οικιστικής Ανάπτυξης

Κισκίνης Αστέριος

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content