Συνοπτικός Διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες για την προσαρμογή του παιδικού σταθμού Πυλαίας στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (ΚΕΚΠΑΠ) Διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄) όπως ισχύει, για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Εργασίες για την προσαρμογή του παιδικού σταθμού Πυλαίας στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017», με αρ. μελέτης 27/2021, προϋπολογισμού 50.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα και απολογιστικά ανέρχεται στο ποσό των 40.322,58 Ευρώ για έργα κατηγοριών ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (CPV: 45453100-8 Εργασίες αποκατάστασης).»

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content