Διαγωνισμοί Έργων

  • Χωρίς κατηγορία
Περιληπτική Διακήρυξη, Τεύχη Μελέτης έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΦΙΛΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ»

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1. Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων...

Περιληπτική Διακήρυξη έργου «Συντηρήσεις οδών Δ.Ε Πανοράματος 2021-2022»

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων...

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου «Συντηρήσεις Οδών Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος 2021-2022»

Ο Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του...

Περιληπτική Διακήρυξη έργου «Συντηρήσεις οδών Δ.Ε Πυλαίας 2021-2022»

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων...

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου «Συντηρήσεις Οδών Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας 2021-2022»

Ο Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2021-2022”

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων...

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες για την προσαρμογή του παιδικού σταθμού Πυλαίας στις προδιαγραφές του Π.Δ. 99/2017»

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (ΚΕΚΠΑΠ) Διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, σύμφωνα με...

Ανάπλαση και αξιοποίηση του διαπολιτισμικού σχολείου Πυλαίας για τη στέγαση χώρων έκθεσης και διδασκαλίας του κέντρου εκπαίδευσης παιδιού και παιχνιδιού

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1.             Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),...

Ανάπλαση και αξιοποίηση του διαπολιτισμικού σχολείου Πυλαίας για τη στέγαση χώρων έκθεσης και διδασκαλίας του κέντρου εκπαίδευσης παιδιού και παιχνιδιού

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ 1.             Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),...

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο