Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα TERRA-MINE

Ο δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη συμμετέχει ως εταίρος στο έργο με τίτλο « Βιώσιμη οικοπολιτιστική αξιοποίηση περιοχών μεταλλείων και λατομείων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας» – “ Sustainable Eco Cultural Valorization of Mines and Quarries Sites in the Cross Border Area Greece Bulgaria – ακρωνύμιο TERRA MINE το οποίο χρηματοδοτείται και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής  Συνεργασίας  INTERREG  V-A   Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020  και εντάσσεται στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6.γ. «Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς».

Το έργο Terra Mine περιλαμβάνει ένα σύνολο δράσεων που αποσκοπούν στην αποκατάσταση, την αξιοποίηση και ανάδειξη ορυχείων και λατομείων στη διασυνοριακή περιοχή, ως αναπόσπαστα στοιχεία της γεωπολιτιστικής της κληρονομίας, με γνώμονα την ενίσχυση της ελκυστικότητά της και στόχο τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής.

Ορίζοντας ως βασικές περιοχές παρέμβασης:

 • τον Δήμο Μαντάν, όπου τα μεταλλεία του αποτέλεσαν για αιώνες κυρίαρχο στοιχείο της αναπτυξιακής του φυσιογνωμίας και
 • τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, όπου αντίστοιχα για δεκαετίες η εξόρυξη ασβέστου στα λατομεία του Ασβεστοχωρίου, της Εξοχής, του Φιλύρου και του Χορτιάτη αποτέλεσε κύρια οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή,

Το Terra Mine στοχεύει:

 • Να αναδείξει και να καθιερώσει μία νέα θεματική μορφή τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρία, με επίκεντρο τη βιομηχανική της κληρονομιά.
 • Να καταστήσει τους τοπικούς φορείς της διασυνοριακής περιοχής συμμέτοχους σε αυτή τη διαδικασία, ενεργοποιώντας τους και εμπλέκοντάς τους ουσιαστικά τόσο στην ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης θεματικής τουριστικής στρατηγικής όσο και στην υλοποίηση των πιλοτικών δράσεων του έργου.

Στο έργο συμμετέχουν 5 Φορείς/Εταίροι από Ελλάδα και Βουλγαρία:

 • Δήμος Madan – Επικεφαλής Εταίρος (www.madan.bg)
 • Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη (www.pilea-hortiatis.gr)
 • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ΔΠΘ – Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης – Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Βιομηχανικής Οικολογίας (www.pme.duth.gr)
 • Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο – Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (www.ihu.gr)
 • University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski” (www.mgu.bg)

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη αναλαμβάνει και συμμετέχει σε δράσεις για την:

 • Τοπογραφική αποτύπωση των λατομικών περιοχών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και ανάπτυξη δράσεων ερευνητικού και πιλοτικού χαρακτήρα για την αποκατάσταση και αξιοποίησή τους.
 • Διαμόρφωση μίας ενιαίας θεματικής ταυτότητας με γνώμονα την προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας.
 • Ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και διαδραστικών εφαρμογών με σκοπό την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος των περιοχών παρέμβασης.
 • Οργάνωση προωθητικών και εκπαιδευτικών δράσεων για δημοσιογράφους, μαθητές και φοιτητές, καθώς και δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εκπροσώπων φορέων και πολιτών.

Περισσότερες πληροφορίες και νέα για το έργο, τις δράσεις και την εξέλιξή του, στην επίσημη ιστοσελίδα του Terra Mine: www.terramine.eu

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Μετάβαση στο περιεχόμενο