Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δ.Ε. Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη

Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη / Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ταχ. διεύθυνση: Κ. Παλαιολόγου 1, Πυλαία Θεσσαλονίκης, ΤΚ 55535, αρμόδιος υπάλληλος Σταύρος Αναστασιάδης, τηλ. 2313302679 και ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]) ως αρχή σχεδιασμού για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) Δ.Ε. Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην §4.2, του άρθρου 7 της υπ΄ αρ.  ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.08.2006 (Β΄ 1225) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

α.   Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως ή ηλεκτρονικά και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ως άνω Σχεδίου προς την αρμόδια Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ. διεύθυνση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 11, ΤΚ 11473 Αθήνα και ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]), μέσα σε προθεσμία (45) σαράντα πέντε ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

β.   Ανακοινώνει ότι ο πλήρης φάκελος με τις απαραίτητες πληροφορίες και τα στοιχεία του φακέλου της ΣΜΠΕ σε έντυπη μορφή βρίσκεται στα γραφεία του Δήμου (ταχ. διεύθυνση: Κ. Παλαιολόγου 1, Πυλαία Θεσσαλονίκης, ΤΚ 55535, αρμόδιος υπάλληλος Σταύρος Αναστασιάδης, τηλ. 2313302679 και ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]), καθώς και στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.

γ.   Ενημερώνει το κοινό ότι τα στοιχεία της ΣΜΠΕ (τεύχος και χάρτες) είναι αναρτημένα σε ψηφιακή μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://pilea-hortiatis.gr/o-dimos/poiotita-zois/techniki-ypiresia-kai-poleodomia/poleodomia/

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content