ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ή ΝΟΜΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΙΛΥΡΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ του ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

έχοντας υπόψη:
το άρθρο 154 του Π.Δ. 14/27-7-99 (ΦΕΚ 580 Δ): «Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας» Κ.Β.Π.Ν.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους φερόμενους κυρίους ή νομείς των ακινήτων που βρίσκονται στην περιοχή όλων των πολεοδομικών ενοτήτων (επέκτασης και αναθεώρησης του ισχύοντος ρυμοτομικού σχεδίου) της Δημοτικής ενότητας Φιλύρου του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, να προσέλθουν στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Φιλύρου (Λεωφ. Ελευθερίας 26, Φίλυρο 570 10), εντός προθεσμίας 15 ημερών αρχομένης από την Δευτέρα 06-02-2023 έως και την Δευτέρα 20-02-2023, προκειμένου να λάβουν γνώση της πρότασης ρυμοτομίας στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Αποτύπωση, Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση και Πράξη Εφαρμογής περιοχών Δ.Δ. Φιλύρου» και να υποβάλουν τυχόν ένστασή τους μέσα στην αποκλειστική προθεσμία της Ανάρτησης, ήτοι από Δευτέρα 06-02-2023 έως και την Παρασκευή 24-02-2023, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, πλήρως τεκμηριωμένη, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους ενίστανται και συνοδευόμενη με αποδεικτικά στοιχεία που να στοιχειοθετούν τις αντιρρήσεις τους.

Ενημέρωση θα γίνεται με φυσική παρουσία από 9.00 π.μ.-12.00 μ.μ. στον χώρο της ανάρτησης.

Για την είσοδο του κοινού στο κτίριο θα τηρούνται κάθε φορά τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Οι τυχόν ενστάσεις μπορούν να σταλούν και ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] και πρέπει να συνοδεύονται από την υπογεγραμμένη δήλωση του ενιστάμενου περί της επεξεργασίας των ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ κατά το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού 679/2016 ΕΕ (που συνοδεύει τα Έντυπα όλων των Αιτήσεων της Διεύθυνσης Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Τα σχέδια της πρότασης καθώς και υπόδειγμα ένστασης θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα της Ανάρτησης, ήτοι από Δευτέρα 06-02-2023 έως και την Δευτέρα 20-02-2023.

Ο Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού Σχεδιασμού & Βιώσιμης Οικιστικής Ανάπτυξης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη

Αστέριος Κισκίνης

 

Στα ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ που ακολουθούν θα βρείτε τα σχετικά Σχέδια, το Σκαρίφημα Διανομής των Πινακίδων και πρότυπο έγγραφο Ένστασης.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης
Skip to content